Контакт

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

СУБОТИЦА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА

+381(0)24/547860

+381(0)24/547870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.vsovsu.rs

KAKO ДОЋИ ДО НАС