Horizons10

О нама

Поштована/и,

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренераиз Суботице организује десету (10.) међународну интердисциплинарнустручно-научну Конференцију “10. Хоризонти” 2018., која ће бити одржана 11. и 12. маја 2018. године у Свечаној сали Градске куће (пленарни део) и у Хотелу ‘’Галериjа’’ (рад по секцијама).

Позивамо научне раднике, стручњаке из области образовања, васпитања,физичке културе и спорта, медицине и уметности, као и све заинтересованеваспитаче и студенте да узму активно учешће као аутори или слушаоци скупа.